Kes on Signe Rank?

Olen korduvalt endalt küsinud kes ma siis olen rätsep, disainer, õmbleja, alterationist* või veel muudki...
Eriti just siis, kui inimesed küsivad millega ma tegelen. Siis tekib kõige suurem kohmetus, sest minu tegevus ei koondu kuidagi ühe ametinimetuse alla.
Disainer Kirill Safonovilt sain vastuse, et rätsep - arvestades igapäevast tegevust.
Kursusekaaslased ärikoolitustelt on siiski arvanud, et olen ärinaine.
Kliendid sageli kasutavad väljendit õmbleja või harvem rätsep vahel ka disainer - sageli oleneb see nende tellitavatest tööde iseloomust.

Kord oli juhus, kus läksin kodu lähedal mööda tänavat ja pingil istusid noored. Üks nendest oli minu poeg, kes mulle järgi jooksis, et üht teist küsida. Hiljem õhtul kodus kokku saades ilmnes hilisem vestlus noorte vahel. Üks osaline elas alaliselt Soomes ja see oli vaimustuses, et kas sa tead ka kes see oli!? - Minu ema! -  Ei olnud sinu ema?! Ta on ju disainer...

Peale seda hakkasin analüüsima oma tegevust. Sageli ajame me oma asja ja ei panegi tähele mis sünnib meid ümbritsevas maailmas. Jälgides vahel inimesi tänaval. Näiteks, kui nende harjumuspärane pood on remondis - nad tulevad pikka seina pidi, panemata tähele juba akendest laiutava tühjuse, sammuvad nad siiski ukseni ja siis avastavad alles olukorra kui uks streigib avamise püüdluse vastu või sisse astudes vaatab vastu remondimees. Väga suur hulk inimesi liiguvad punktist A punkti B nägemata ja märkamata, mis üldse vahepeal toimub. Kummaline - minu jaoks veidi arusaamatu situatsioon, kuid see on ka oma moodi toimimine meie ühiskonnas ja ehk isegi kohati alalhoidev. Siiski selgus, et ka minus on see pool olemas, küll tiba teisel moel, aga siiski - lihtsalt ma ei oska ennast näha kõrvalt...

Kes ma siis olen?
Rätsep? Jah, tõesti teen rätsepa töid.

Disainer? Peaks nagu olema, kui kliendile disainin jaki, kleidi või muu. Seni teen seda enamasti tellimusel ja kliendil on vähemalt olemas soov, et mis riide ese see peaks olema ja eriti hea oleks veel mõni värvi vihje vm. Sageli tuleb leida materjal või aidata kliendil valida ning samal ajal olles materjalide ja nende omaduste leksikon, et neid kokku sobitada ja kuidas need omavahel toimivad. Kui olen saanud nn plaanile kinnituse, siis läheb juba rätsepa tööks. See tegevus on 90% individualõmblustööde puhul. 
Ka ümberdisain on disain, nii lihtsalt mõne eseme ümberdisainimine, kui ka pildilt vastu vaatava kleidi omamoodi tegemine - teine materjal, teised kaunistused jne.
Samuti olen tegev ka ReUseRepublic disainerite meeskonnas.

Õmbleja? Kuigi paljud nii kutsuvad, siis vast pigem mitte - rahvasuus ilmselt jääb see mugavamaks kasutuseks.
Õmbleja töötab tänapäeval siiski tehases ehk õmblusmasina operaator. Tal ei pruugi olla teadmisi õmblustehnoloogiast üldse või oskusi teha muid rõivaoperatsioone (disain, juurdelõikus, triikimine jm). Tema ülessanne on õmmelda kokku kvaliteetselt 2 detaili ja sageli teevadki õmblejad aastaid ühte operatsiooni.

Alterationist? Kindlasti jah! Sellist tööd on sageli.

Ärinaine? Tuleb vist nii välja küll. Kuigi kasmlikuks äriks seda ei saa pidada, kuna ala on selline kus lihtsalt pole võimalik kasumeid toota. Igapäevaselt on tegemist pigem kunstiga kuidas ellujääda.
Ilmselt pean olema selle nimetusega nõus - tuleb ju igapäevaselt: kalkuleerida tööde hindu, nende kasumlikust või kahjumlikust; tagada, et töö ei lõppeks; teha erinevaid vajalike kokkuleppeid; planeerida raamatupidamist ja muud tegevust, otsustada ja vastutada kogu selle ürituse eest.

Administraator-Sekretär, Raamatupidaja, Varustaja, Koristaja, Remondimees? Tuleb sedagi teha :)

Mis me siis kokkusaime:
rätsep-disainer-alterationist-ärinaine-administraator-sekretär-raamatupidaja-varustaja-koristaja-remondimees... Eestis kutsutakse sellist ühendit vist ettevõtjaks...

Mis ma siis ise arvan?!
Eelkõige olen ma naine ja ema ning ma teen tööd mida ma armastan. Ma naudin saavutatud tulemusi ja sädet mille olen suutnud sütitada kliendi silma.
Tean, et olen pedantlik oma tööde suhtes. Alati planeerin tööde tegemisel kõik asjad läbi (alates materjalist kuni õmbluste asetuste kui ka tüübi osas), et kuidas miski hakkab pärast toimima, kui eset kanda või pesta jne.
Mul on suurepärane värvide eristamisetaju ja kuigi ma sageli jätan ütlemata siis ka materjale klassifitseerin klassidesse - mõni materjal lihtsalt kuulub kõrgklassi ja mõni on juba peale vaadates "odav".
Arvan, et olen lihtsalt inimene koos kõigi inimlike omadustega, kes elab oma elu ja ajab oma asja. Nii nagu kõik inimesed erinevad teistest oma plusside ja miinustega, siis need on ka minul olemas. Lihtsalt on asju mida oskab üks inimene paremini, kui teine ja teine oskab hoopis midagi muud jne.

Tänan kõiki, kes on minu oskusi hindavad!
_______________________________________________________________________
* alterationist - muudatuste spetsialist, kes muudab sobivaks valmisrõivad, kohendab ja parandab juba kantud riideid

Kommentaarid