Rätsepatöö - ideaalrõivas inimfiguurile


Rätsepatöö on ümber vormunud tänapäevasesse vormi, kuid ometi sajandite vanune kunst ehk kõrgemal käsitöölisel tasemel rõiva valmistamise oskus, mille läbi on võimalik saavutada ideaalselt sobiv rõivas inimfiguurile. 
See on rõiva valmistamine konkreetse inimese järgi ehituslikul meetodil. Millist lähenemist rätsep kasutab, see võib olla veidi erinev, kuid põhitõed peaksid jääma samaks.
Hea rätsepatöö puhul tehakse kokkulepitud toode just kliendi soove ja tema figuuri arvestades, lähtudes tema keha mõõtudest ning figuurist ehk see ehitatakse see just konkreetsele inimesele.
Mõnel pool nimetatakse seda ka "bespoke tailoring".

Rätsepatööd ei tasu segamini ajada mõõdu järgi õmmeldud toodetega. Mõõtude järgi valmistatud toodetel kohendatakse lõiked või tooted olemasolevate mõõtude järgi. Kuid rätsepatööna valmistatakse tooted rätsepatöö põhimõtete järgi, kus rõivad ehitatakse konkreetse kandjaga kooskõlas ja tema keha peal - iga detail (tasku, krae jne.), õmblus, sissevõte, volt, pikkus ja muu võimalik sätitakse kooskõlla kandja figuuri ja eripäraga, lisaks arvestatakse ka muid võimalike faktoreid.
Näiteks võib visuaalselt ühesugusel krael olla mitu erinevat kuju, mis tuleneb kandja keha hoiakust.

Kui tellija soovib saada kvaliteetse rätsepatoodet tuleb ka temal pöörata tähelepanu selle valmimisele.

See on koostöö kandja ja rätsepavahel.

Alustama peaks juba kohtumisel ja andma maksimaalselt rätsepale infot - kus ja milleks rõivas on kandmiseks ja millised on teie harjumused ning individuaalsed erisused. Saadud infost lähtuvalt saab rätsep valida vajalikud eesmärgi kohased lahendused ja materjalid k.a. abimaterjalid.

Näiteks, kui olete kerge higistaja, siis ei tasu seda häbeneda – nii saab rätsep soovitada sobivamaid materjale, et probleem võiks harvem tekkida.
Kui detailselt Teile lähenetakse ja kui kvaliteetselt töö teostatakse, siis see sõltub rätsepa tõekspidamistest ja tihti ka kliendist endast.
Rohkem saab lugeda Signe Rank individuaalsetest teenustest


Mõned enam levinud asjaolud, mis rätsepa võivad segadusse ajada:

„Tehke mulle ilus kleit või ülikond“, selline väljend on rätsepa jaoks liiga laiali valguv ja segadust tekitav.
Mitmed ilma selgitusteta väljendid (ilus, põnev, eriline, huvitav, silmatorkav jne.) võivad inimeste jaoks olla vägagi erineva tähendusega.

"Lihtne kleit" on sageli kasutatav väljend, kuid siis selgub et sellel on päris palju sissevõtteid, moekohaseid kohendusi või kliendi figuur nõuab kleidi istuma panekuks lisatööd. Üldplaan ongi lihtsa ilmega, kuid töömaht ehk ajakulu on küllalt suur.

"Suur või keeruline soov ja piiratud eelarve" Saabudes rätsepa juurde oma ideega, kuid teie eelarve on piiratud ja selle pärast loobute mõningatest asjadest, mis ei tundu teile olulised. 
Kas tulemus on sama eelnevalt ettekujutatust? 
Enamasti saate täpselt nii palju kui selle eest maksite. 
Loomulikult võib juhtuda, et rätsep võib keelduda, kuna öeldud summa on liiga väike, et seda tööd oleks üldse võimalik teostada.


Rätsepa spetsialiseerumised on erinevad
Üldjuhul on rätsepad spetsialiseerunud konkreetsetele toodetele, millega nad tegelevad igapäevaselt, kuid rätsep võib tegeleda mitme toodete tegrupiga. 
Kindlasti ei tasu eeldada, et naisterätsep saab hakkama meeste ülikonnaga või vastupidi meesterätsep pruutkleidiga – see võib nii olla, aga alati ei pruugi.


Spetsialiseerumised ja mida valmistab (võivad olla kombineeritud omavahel):
naiste kergerõivaste rätsep – naisterõivad kleitidest kostüümideni
kleidirätsep – kleidid, pidulikud kleidid, pruutkleidid
naiste ülerõivaste rätsep – naisterõivad kostüümidest mantliteni
meesterätsep – meesterõivad või ainult ülikonnad
naharätsep – nahktooted
köösner – karusnahast tooted 
muudatuste teostaja ehk alterationist - rõivaste kohendaja, muudatuste tegija
Rätsepad võivad teha ka parandus- või kohendustöid.
Rohkem saab lugeda: SIIT

Rätsepad, kes soovivad ennast tasemel hoida, õpivad pidevalt ja täiendavad ennast erialaselt. Nagu muudelgi aladel on ka rõivaalal tehnoloogiline areng päris kiire ja sellega on vajalik pidevalt kursis olla nagu ka erinevate moesuundadega. Igapäevaselt tuleb küll tegeleda tööga, kuid tuleb ka palju lugeda erialakirjandust tööalaseks arenguks.


Seonduvad blogilood:

Kommentaarid